Záruka

Záruka na zboží je 2 roky od datumu pořízení. Vztahuje se na všechny produkty v rámci e-shopu. Záruka platí stejně jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

 

Záruční podmínky

Společnost Sensortech Inc. zaručuje, že výrobek bude bez vad materiálu a zpracování, které by způsobily, že výrobek nebude fungovat v souladu s pokyny uvedenými v uživatelských příručkách pro Sensolight, SensoSphere Classic Plus a SensoSphere Professional (viz. sekce manuály). Záruční doba je dva roky od data nákupu spotřebitelem a je omezena pouze na opravu nebo výměnu tohoto výrobku a nevztahuje se na následné nebo dodatečné škody související s používáním tohoto výrobku. Tato omezená záruka platí pouze v případě, že s výrobkem bylo správně zacházeno, byl správně skladován, přepravován, instalován v rámci elektrických hodnot a podmínek prostředí uvedených ve specifikacích. Tuto omezenou záruku nelze použít na opravu nebo výměnu tohoto výrobku, který se stal vadným v důsledku jakéhokoli zneužití, nesprávného použití, přepětí nebo špiček v napájení, událostí souvisejících s povětrnostními vlivy ve venkovním a korozivním prostředí nebo samovolných úprav či modifikací provedených neautorizovanými opravárenskými místy.

Podrobnosti o službách a případné reklamaci získáte na adrese: info@trueli.cz

Odstoupení od smlouvy nebo reklamace – FAQ

Výrobek můžete do 14 dní od zakoupení vrátit, stačí vyplnit tento formulář  a odeslat emailem na adresu: info@trueli.cz. Adresa pro zaslání zboží bude poté upřesněna.

Poškozená zásilka je taková, kde převezmete produkt s porušeným přepravním nebo obalovým materiálem a produkt uvnitř balení je mechanicky poškozený. Popřípadě na obalu není poškození vidět, ale produkt uvnitř poškozený je.

Pořiďte si fotodokumentaci. Pokud jste poškození zjistili do 48 hodin od převzetí, kontaktujte neprodleně přepravní společnost.

V dalších případech nás, co nejdříve kontaktuje emailem na info@trueli.cz

Zboží můžete vrátit v rámci 14 denní lhůty. Vyplňte tento formulář a zašlete na email info@trueli.cz. V případě, že 14denní lhůta od nákupu už uplynula, můžete zboží reklamovat.

Nejdříve vyplňte tento reklamační formulář a poté zašlete emailem na adresu: info@trueli.cz. Budeme Vás nejpozději do 2 pracovních dnů kontaktovat s upřesněním dalších náležitostí.

Číslo dokladu o koupi nebo objednávky. Pokud máte fakturu, přiložte také. Pokud zboží pošlete poštou, nezapomeňte přiložit průvodní dopis, ve kterém podrobně popište závadu a uveďte kontakt na vás.