MODULACE SVĚTLA

Modulace světla je *patentovaný proces řízení světla, který je exkluzivní pro společnost SENSORTECH. Zahrnuje jemné světelné pulzace generované sofistikovanými algoritmy, které zprostředkovávají jemné, kontinuální barevné variace schopné reagovat na specifické potřeby. Jejich frekvence interaguje s našimi fyziologickými rytmy – zejména s mozkovými vlnami, srdečním tepem a funkcí dýchání. Takto vyzařované světlo ze zařízení Sensora a Sensosphere přináší četné terapeutické výhody.

* Patents US 8579795, EP 2150848: “Light Modulation Device and System”

více informací

CEREBRÁLNÍ STIMULACE

Tento proces využívá pokročilou verzi techniky známé jako audiovizuální stimulace (AVS), která spočívá v tom, že při léčbě potíží psychického a psychologického charakteru se mozková aktivita posouvá směrem k frekvencím odpovídajícím požadovaným duševním stavům.

Mozkové vlny

Lidský mozek generuje slabé elektrické signály, které lze zachytit pomocí elektroencefalogramu (EEG). Tyto vlny pokrývají rozsah frekvencí (zhruba 1 až 40 Hz), které souvisejí s různými duševními funkcemi. Například jemné světelné pulzace ve spektru mozkových vln Alfa (8 až 12 Hz) přinášejí pocit lehkosti a hluboké relaxace.

frekvence mozkových vln

MODULACE BAREV A INTENZITY

Modulace intenzity a barvy světla vytvářené sítí nízkofrekvenčních oscilátorů (LFO) vytvářejí mihotavé světelné vzory, které se neustále proměňují a evokují velmi čisté světlo, jaké někdy vnímáme ve snech. Světlo uchvacuje svou velkou krásou a zároveň má blahodárný vliv na organismus.

Co zažíváte, když se díváte na nádhernou duhu nebo západ slunce?

barevné režimy

ČIRÉ A STABILNÍ SVĚTLO

Pro terapeutické použití

Přístroje od firmy Sensortech Inc. používají exkluzivní světelné zdroje LED, které umožňují vytvářet čisté barvy nesrovnatelné kvality, jež se v přírodě vyskytují jen zřídka. Jsou vybaveny vysoce přesnými analogovými elektronickými LED obvody, které generují čisté a stabilní světlo vhodné pro terapeutické použití nebo psychickou relaxaci. Na rozdíl od světla vyzařovaného většinou běžných zařízení LED, které obsahuje značné blikání (flikr). Ačkoli je pouhým okem neviditelné, rušivé vlivy z tohoto blikání přispívají ke stresu prostředí.

NA SVĚTLE ZÁLEŽÍ

Centrální modul SensoSphere,
jehož jádrem je výkonný ARM mikroprocesor.

TECHNOLOGIE

Komplexní světelné vzory jsou generovány pomocí sofistikovaných algoritmů a přenášeny soustavou LED diod se 17 nezávislými světelnými zdroji, z nichž každý má tři základní barvy (červená, zelená a modrá LED dioda), celkem 51 kanálů. Celkem 102 LED v SensoSphere Classic nebo 204 samostatných LED diod v modelu SensoSphere Professional!
Světlo vyzařované ze SensoSphere neustále prochází jemnými proměnami. Protože SensoSphere nikdy neopakuje stejné světelné vzory, zůstává kontemplace nad ní nekonečně fascinující.

Světelné PROMěNY

Světlo vyzařované ze Sensosféry neustále prochází jemnými proměnami. Protože se v Sensosféře nikdy neopakují stejné světelné vzory, je její pozorování velmi příjemné a vybízí ke kontemplaci.