Proč je potřeba dbát na kvalitu světla?

Život se vyvinul ze světla. Náš organismus je evolučně přizpůsobený přirozenému světlu. V přírodě známe neustálé střídání světla, tmy a barev v různých harmonických frekvencích, v neustále proměně. Naproti tomu průmyslová světla jsou tu s námi 150 let. Z posledních výzkumů vyplývá, že pouze 7-10% tráví průměrný Evropan venku na přirozeném světle. Zbylou dobu je uzavřen ve vnitřních prostorech s umělým osvětlením. 

Podívejte se na ukázku negativního efektu blikaní u průmyslových světel, která mohou někomu přivodit například bolesti hlavy (migrény) nebo způsobovat únavu očí. Každopádně přispívají k celkovému stresu z prostředí a mohou vést i k dlouhodobým patologiím. V ukázce je použitý Lightbee detektor (detektor šumu) od firmy Sensortech.

Co je to světelný šum?

“Světelným šumem” nazýváme nestabilitu nebo blikání jasu světelného zdroje. Jen velmi málo umělých zdrojů světla vyzařuje dokonale stabilní světlo, i když se tak jeví. Je to proto, že často blikají rychlostí nebo frekvencí, která je příliš vysoká na to, aby ji náš zrakový systém vnímal (nad 50 až 70 Hz).

Proč se zajímat o světelný šum

I když není pouhým okem rozeznatelné, může mít blikání světla nepříznivé účinky na náš nervový systém. Tyto účinky jsou více či méně výrazné v závislosti na každém jednotlivci. U některých citlivých lidí může i slabé blikání vést k migrénám, bolestem hlavy a stresu očí. Pro ostatní z nás ještě zvyšuje celkový stres z prostředí, což může z dlouhodobého hlediska přispět k různým chronickým patologiím.

přírozená chromoterapie

Když se díváte na západ slunce nebo duhu nebo jakékoliv jiné přírodní scenérie plné barev, co to ve vás probouzí? Uvolníte se nebo jste ještě více napjatí? Podívejte se na ukázku časových snímků jednoho takového průběhu dne a střídání barev.

Chromoterapie je tu s námi od pradávna. Úplně nejprimitivnější formou chromoterapie můžeme nesměle nazvat sezení okolo ohně a pozorování ohně ve venkovním prostoru nebo v krbu. Chromoterapii (terapeutickou sílu frekvencí barev) dobře znali naši předkové. Využívala se ve starověkem Řecku, Egyptě, Indii i Tibetu.

Ukázka flikru

Světelný šum je u zářivkových zdrojů světla dlouhodobým problémem. V poslední době se však stal mnohem významnějším s příchodem nových LED žárovek, které se nyní používají téměř univerzálně. Je to proto, že LED diody mají mnohem vyšší rychlost odezvy než předchozí světelné zdroje. Této vlastnosti využívají inženýři k efektivnímu řízení svítivosti LED pulzováním světla*, často bez většího ohledu na nežádoucí účinky takto vzniklého světelného šumu.
* Prostřednictvím techniky známé jako pulzně šířková modulace (PWM).

Flikr (problikávání) lze u většiny světel zaznamenat například pomocí kamery (u mobilu). U některých to lze zjistit jen pomocí nástrojů, jako třeba LightBee od firmy Sensortech, který převádí světlo na zvuk.

Ukázka terapeutického světla Sensosphere

Na kvalitu světla by každý měl brát ohled a vědomě si volit taková osvětlení, která mají tento flikr eleminovaný. U terapeutických zařízení je to ještě daleko důležitější mít čirá a stabilní světla, protože jinak se terapeutický efekt naprosto vytrácí. Ve světelné terapii pomocí barev se požadovaného efektu dosahuje saturací (plností) barev a přesně vymezených pomalých frekvencí. Pokud by se k terapii používali špatně navržená průmyslová světla, terapeutický efekt je spíše negativní. Je to jako kdybyste pustili relaxační hudbu na metalovém koncertu.

Terapeutická světla jako například SensoSphere nebo SensoLight stimulují parasympatický nervový systém a dle režimu nálady mohou pomoci navodit například uklidnění a relaxi. Nebo naopak mohou povzbudit tvořivost a dodat energii v energizujícím režimu a Beta frekvenci. Díky neustálé proměně barev se na zařízení nemusíte vědomě soustředit. Vaší pozornost si přitáhnou sami.

Více o terapuetickém světle