ANADI MARTEL

VĚDEC, FYZIK, VÝVOJÁŘ TERAPEUTICKÉHO SVĚTLA

Po dobu 40 let se tento fyzik zabýval výzkumem světla a jeho aplikací a vyvinul nová zařízení integrující světlo, zvuk a dotek. Řada těchto vynálezů byla patentována. Například proces modulace světla, který je nedílnou součástí systémů Sensora, SensoSphere a Sensolight a jež svým působením na mozkové vlny příznivě ovlivňují zdraví a pohodu.

Působil nebo působí také jako konzultant pro speciální projekty různých organizací, jako jsou IMAX, Cirque du Soleil a Metropolitní opera v New Yorku. Jeho zařízení pro prostorovou úpravu zvuku používají po celém světě umělci mezinárodního věhlasu i NASA.

​Během sedmi let až do roku 2018 byl Anadi Martel prezidentem Mezinárodní asociace pro světlo (ILA), skupiny výzkumníků zkoumajících terapeutické využití světla. ILA funguje jako most mezi předními vědci, kteří nabízejí své nejnovější výzkumy, a praktiky zabývajícími se různými formami světelné terapie. Od roku 2018 je Anadi Martel spoluzakladatelem společnosti SENSORTECH.

Anadi Martel je autorem knihy Light Therapies – A complete guide to the healing power of light (Světelné terapie – kompletní průvodce léčivou silou světla), která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Healing Arts Press.

ZJISTIT VÍCE o světle

Terapie světlem: Kompletní průvodce léčivou silou světla

Komplexní průvodce terapeutickými účinky světla, barev a jejich vlivem na naši fyzickou a psychickou pohodu.

Zjisti více koupit

Dr. jacob liberman

Jacob Liberman je považován za průkopníka terapeutického využití světla a barev a umění integrace mysli a těla. Stále přednáší po celém světě a sdílí své poznatky o světle a životě.

Napsal světoznámé bestselery, jako třeba Světlo – lék budoucnosti, které je dostupné i v českém jazyce

ZJISTIT VÍCE

INTERNATIONAL LIGHT ASSOCIATION

Mezinárodní asociace pro světlo (International Light Association, ILA) je jedinečná skupina spolupracujících odborníků na světelnou a barevnou terapii. Zdravotníků, vědců, pedagogů, výrobců produktů, umělců, architektů, interiérových designérů a filozofů, kteří s nadšením poznávají a uplatňují nejnovější teorie a technologie týkající se toho, jak světlo a barvy mohou podporovat zdraví, zvyšovat výkonnost, pomáhat při učení a zvyšovat vědomí. Posláním ILA je sdílet a šířit informace, vzdělávat, iniciovat a podporovat výzkum. Vytvářet otevřenou, široce smýšlející a integrující komunitu v oblasti světla.

ZJISTIT VÍCE